4 vprašanja, ki si jih moramo postaviti, preden vzamemo kredit

kredit in na kaj moramo biti pozorni

Odločili smo se za najem kredita. Preden začnemo s primerjavo ponudb različnih bank je vredno, da si zastavimo nekaj vprašanj. Odločitev za najem potrošniškega ali stanovanjskega kredita bo namreč precej vplivala na naše finančno stanje in način življenja. Poglejmo, na kaj ne smemo pozabiti, da bi lahko kredit kar najenostavneje odplačali.


1. Koliko kredita si lahko privoščim?

Kreditna sposobnost je eden najpomembnejših dejavnikov, ki odloča o vsoti kredita, ki ga lahko vzamemo. Še preden se sploh odločimo za kakršen koli kredit, je zato dobro, da si svojo kreditno sposobnost izračunamo sami ali za to uporabimo informativni spletni kalkulator. Svojo kreditno sposobnost izračunamo na podlagi mesečnih dohodkov, od katerih odštejemo naše mesečne finančne obveznosti.

Kaj so obstoječe finančne obveznosti?

  • obstoječi krediti
  • lizingi, ter
  • normirani stroški vzdrževanja družinskih članov.

Razlika, ki jo dobimo, je okvirni znesek mesečnega obroka, ki si ga lahko privoščimo za odplačevanje kredita. Našo kreditno sposobnost preverijo tudi banke, saj je to eden izmed pogojev za pridobitev kredita.

2. Kateri dejavniki vplivajo na moj prihodek?

Po tem, ko razmislimo o naši kreditni sposobnosti, je dobro presoditi tudi, kako bomo odplačevali kredit v primeru, da se naša trenutna finančna situacija spremeni. Še posebej, ko se odločamo za dolgoročni kredit, na primer kredit za stanovanje, moramo upoštevati, da se nam v naslednjih 15 ali 30 letih naši prihodki lahko zmanjšajo, stroški pa povečajo. Morda smo trenutno zaposleni za določen čas in nismo prepričani, kje se bomo zaposlili za tem. Ali pa smo samostojni podjetniki, popolnoma odvisni od projektnega dela. V prihodnosti razmišljamo o povečanju družine? Dolgem potovanju?

Čeprav se nam trenutno zdi, da si kredit brez težav privoščimo, je potrebno upoštevati naštete dejavnike, saj lahko v prihodnosti občutno vplivajo na odplačevanje naših kreditnih obrokov. Nenazadnje je življenje nepredvidljivo, in situacije, kot so izguba službe ali bolezen, močno vplivajo tudi na odplačevanje kredita.

3. Naj izberem fiksno ali spremenljivo obrestno mero za kredit?

Naslednje vprašanje in velika dilema pri jemanju kredita se tiče tipa kreditne obrestne mere. Fiksna obrestna mera pomeni, da je mesečna anuiteta oziroma obveznost ves čas odplačevanja kredita enaka. Pri spremenljivi obrestni meri pa se mesečne obveznosti lahko spreminjajo in so odvisne od seštevka pribitka in medbančne obrestne mere Euribor. Poglejmo, katere so prednosti in slabosti vsakega tipa obrestne mere.

Fiksna obrestna mera pomeni stabilnost, nižje tveganje in manj negotovosti, saj pomeni, da bomo ves čas odplačevali enak obrok. Slabost je to, da je kredit s fiksno obrestno mero po navadi dražji od tistega s spremenljivo obrestno mero. To pomeni, da bodo naši obroki na začetku višji. Tudi v primeru, da bi se Euribor še znižal, se naša mesečna anuiteta ne bo znižala. Kot pove ime samo, je fiksna obrestna mera zares fiksna.

Po drugi strani pa je prednost spremenljive obrestne mere to, da je trenutno  nižja od fiksne, saj je Euribor negativen. V primeru, da se Euribor zviša, bi se s tem povečali tudi naši mesečni obroki. To je slabost spremenljive obrestne mere, saj za nas pomeni večje tveganje. Posledično je slabost tudi to, da težko natančno ocenimo, kakšen bo končni strošek našega kredita. Predvsem na dolgi rok in za dolgoročna posojila, kot so stanovanjski krediti, težko napovemo, kako se bo Euribor spreminjal in vplival na naše odplačevanje.

4. Kako lahko kredit zavarujem?

Kot smo že omenili, lahko v življenju pride do nepredvidljivih dogodkov, ki nam otežijo odplačevanje kredita. Zato je dobro razmisliti o eni od možnosti zavarovanja kredita. Prva možnost je zavarovanje kredita pri zavarovalnici. V primeru ne odplačevanja kredita zavarovalnica poskrbi za poravnavo naših obveznosti do banke.

Predvsem pri višjih vsotah posojil z daljšo ročnostjo, na primer za nakup hiše ali prenovo stanovanja, se lahko odločimo za zavarovanje kredita s hipoteko. S hipotekarnim kreditom se banka zavaruje pred potencialno nezmožnostjo odplačevanja kredita v celoti. V primeru, da nismo več sposobni odplačevati naših mesečnih anuitet, se nepremičnina, ki je obremenjena s hipoteko, proda, s tem pa se odplačajo vsi dolgovi.

Banke za zaščito pred neodplačanimi kreditnimi obroki v nekaterih primerih sprejemajo tudi druge oblike zavarovanja. Najbolj tipično med njimi je poroštvo. S poroštvom se porok zaveže, da bo poplačal naše obveznosti do banke namesto nas, v primeru, da jih sami ne moremo več odplačevati. Znesek teh obveznosti bomo kasneje morali povrniti njemu.

Dobro je razmisliti tudi o življenjskem zavarovanju za primer smrti. S pomočjo tega zavarovanja lahko v primeru najhujšega naši dediči in ožji krog družine odplačajo naše dolgove. Naš neodplačan kredit tako ne bo vplival na finančno stanje naše družine in na njihov trenutni življenjski standard.

Skratka …

Najem kredita lahko v naše življenje prinese pozitivne kot tudi negativne stvari. Informiranost o naši kreditni sposobnosti in upoštevanje tudi vseh drugih faktorjev, ki vplivajo na naše finančno stanje, razmislek o izbiri pravega tipa obrestne mere ter priprava na nepredvidljive življenjske situacije in zavarovanje v primeru, da se le-te zgodijo, nam lahko prihranijo kakšen prezgodnji sivi las v prihodnosti.


Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!