Preprost izračun obresti kredita ob nakupu nepremičnine

Preprost izračun obresti kredita

Razmišljate o najemu stanovanjskega kredita in ne veste, katero vrsto obrestne mere izbrati? Tako fiksna, kot spremenljiva obrestna mera, imata vsaka svoje prednosti, slabosti in tveganja, ki jih prinašata. Poglejmo primerjavo značilnosti obeh in kako lahko s pomočjo kreditnega kalkulatorja Kredito pripravimo izračun obresti kredita. Odločitev, katero obrestno mero izbrati, bo tako lažja.

Fiksna obrestna mera

Najem kredita s fiksno obrestno pomeni, da se banka s kreditojemalcem dogovori za obrestno mero, ki ves čas odplačevanja kredita ostane nespremenjena. To pomeni, da kreditojemalec ves čas trajanja kreditne pogodbe plačuje enako mesečno anuiteto. Predvsem pri dolgoročnih kreditih, na primer pri stanovanjskem kreditu, z izbiro fiksne obrestne mere preprečimo, da bi se znesek mesečnega obroka v času odplačevanja kakor koli spremenil. Tako si zagotovimo nižje tveganje.

Kredit s fiksno obrestno mero pa je običajno dražji od kredita s spremenljivo obrestno mero. Mesečna anuiteta je zatorej vsaj na začetku odplačevanja višja. Mesečna anuiteta pri kreditu s fiksno obrestno mero se ne bo znižala, četudi bi prišlo do znižanja referenčne obrestne mere Euribor.

Spremenljiva obrestna mera

Pri kreditu s spremenljivo obrestno mero je višina obrestne mere odvisna od medbančne referenčne obrestne mere Euribor. Gre za tržno obrestno mero, ki bankam, hranilnicam in podobnim ustanovam služi kot izhodiščna točka za določanje obrestne mere. V tem primeru se banka in kreditojemalec dogovorita za obrestno mero, ki sestoji iz nespremenljivega pribitka, kateremu se prišteje vrednost Euriborja. Mesečna anuiteta se torej lahko spreminja, saj je odvisna od referenčne obrestne mere.

Prednost kredita s spremenljivo obrestno mero je to, da je običajno vsaj na začetku odplačevanja cenejši od kredita s fiksno obrestno mero. Predvsem pri kreditih s krajšo ročnostjo je tveganje lahko manjše, saj se Euribor zgodovinsko gledano spreminja na daljša časovna obdobja. Po drugi strani pa spremenljiva obrestna mera prinaša tudi negotovost in višje tveganje. Čeprav se Euribor spreminja zelo počasi in njegova vrednost že nekaj let ostaja negativna, je skoraj nemogoče napovedati, kakšna bo vrednost Euriborja čez nekaj let. 

Katero vrsto obrestne mere izbrati?

Če razmišljate o najemu kratkoročnega kredita na primer do pet let, je torej izbira spremenljive obrestne mere manj tvegana. Verjetnost, da se bo Euribor v petih letih trajanja kreditne pogodbe drastično spremenil, je ob upoštevanju zgodovinskih podatkov o njegovem gibanju relativno majhna.

Večinoma pa stanovanjski krediti in višji zneski posojil zahtevajo daljšo ročnost tudi do trideset let. V tem primeru je gibanje Euriborja bolj nepredvidljivo. Če pride do večjih sprememb in se Euribor poveča, lahko to znatno vpliva ne le na znesek mesečne anuitete, ampak tudi na celotni znesek odplačanega kredita. 

Izračun obresti kredita s pomočjo kreditnega kalkulatorja Kredito

Pri sprejemanju odločitve, ali izbrati fiksno ali spremenljivo obrestno mero, vam je lahko v pomoč kreditni kalkulator Kredito. Kalkulator v nekaj preprostih korakih prikaže informativne ponudbe različnih slovenskih bank in hranilnic. Prilagaja jih glede na višino in vrsto ter ročnost odplačevanja kredita. Kreditni kalkulator Kredito obenem pripravi tudi izračun obresti kredita, s pomočjo katerega lahko primerjate tudi fiksne in spremenljive obrestne mere in ugotovite, koliko lahko z odločitvijo za spremenljivo obrestno mero prihranite.

Kliknite in preizkusite kreditni kalkulator Kredito.

Viri: NLB, Abanka, Svet kapitala
Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!