Kredit, cenitev nepremičnine in delež financiranja

Cenitev nepremičnine določa višino hipotekarnega kredita

Hipotekarni kredit je kredit z zastavo bremen proste nepremičnine: hiše, stanovanja, počitniške hiše ali stavbnega zemljišča. Hipoteka je torej ena izmed oblik zavarovanja kredita, ki za razliko od drugih omogoča izposojo zelo visokih zneskov. Višina hipotekarnega kredita pa je odvisna od vrednosti zastavljene nepremičnine, pri čemer upoštevajte, da banke običajno odobrijo kredit, ki ne presega 80% vrednosti zastavljene nepremičnine.

Cenitev nepremičnine in delež financiranja

Recimo, da ste se odločili za nakup stanovanja, banka pa je njegovo vrednost ocenila z 200.000 €. Pri večini slovenskih bankah višina vašega hipotekarnega kredita ne bo presegala 160.000 €, kar pomeni, da za nakup potrebujete še 40.000 € lastnih sredstev oziroma prihrankov.

Ob nakupu nepremičnine moramo vedeti, da kupna cena ni nujno enaka ocenjeni vrednosti nepremičnine. Lahko se zgodi, da je ocenjena vrednost višja ali tudi precej nižja od cene, ki ste jo ponudili prodajalcu.

Vrnimo se k zgornjemu primeru in predpostavljajmo, da ste se s prodajalcem dogovorili za ceno 220.000 €, banka pa je vrednost nepremičnine ocenila na 200.000 €. V tem primeru za nakup potrebujete dodatnih 20.000 € lastnih sredstev, skupaj torej 60.000 €. Če teh prihrankov nimate, jih ob ustrezni kreditni sposobnosti nadomestite s kreditom, ki ga zavarujete z zavarovalno premijo. Vendar le pri nekaterih bankah.

Kako banke določijo vrednost nepremičnine in kako njihova ocena vpliva na višino kredita? Preberite v spodnjem dokumentu. S klikom na “Prenos” preberite tudi, katere banke krijejo stroške cenitve in pri katerih bankah lahko delež lastnih sredstev pokrijete z dodatnim kreditom.

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!