Kredit, zavarovanje kredita in življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje in kredit

Ob najemu kredita je zavarovanje kredita z zavarovalno premijo, hipoteko ali poroštvom pogosto obvezno. Predvsem ko najemamo dolgotrajni kredit, pa je smotrno razmisliti tudi o življenjskem zavarovanju, ki kreditojemalca zavaruje za primer najhujšega. Z življenjskim zavarovanjem lahko zaščitite svoje najbližje, da jih v primeru smrti ali dolgotrajne bolezni vaši dolgovi ne bodo bremenili.


Kaj pravzaprav krije zavarovanje kredita?

Odločitev o najemu stanovanjskega kredita in nakupu nepremičnine ni enostavna. Upamo si celo trditi, da gre za eno najpomembnejših odločitev v našem življenju. Ravno zato je dobro poskrbeti, da se v primeru naše smrti naše finančno breme ne bo preneslo na naše najbližje družinske člane.

Zmotno je prepričanje, da z zavarovanjem kredita zaščitimo tudi sebe. S tem, ko svoj kredit zavarujemo z zavarovalno premijo, se pred nevšečnostmi zavaruje banka sama. V primeru težav z odplačevanjem banki zavarovalnica tako povrne neodplačan kredit, nato pa zavarovalnica terja znesek od kreditojemalca ali v primeru smrti dediča.

Življenjsko zavarovanje za kreditojemalce

Še posebej za dolgoročne kredite, kot je stanovanjski kredit, je zato potreben razmislek o drugih vrstah zavarovanja, ki lahko preprečijo prenos finančnih obveznosti na najbližje družinske člane. Življenjsko zavarovanje za kreditojemalce je eden od teh načinov. Gre za življenjsko zavarovanje, ki se najpogosteje sklene v kombinaciji z najemom kredita pri banki za čas odplačevanja kredita. Zavarovalna vsota je vsaj tolikšna, kakršen je znesek kredita ali višja. Poleg tega se zavarovalna vsota (tako kot se tudi neodplačani kredit) vsako leto znižuje. V primeru smrti kreditojemalca se zavarovalna vsota nameni odplačilu kredita, morebitni presežek pa se izplača upravičencu, ki ga izbere kreditojemalec

Pogoji najema življenjskega zavarovanja za kreditojemalce se razlikujejo od banke do banke. Najpogosteje so namenjeni zdravim ljudem, starim med 18 in 65 let. Zavarovalnica vas lahko v nekaterih primerih (višja starost ali težave z zdravjem) pošlje na brezplačni zdravniški pregled, s katerim oceni višino tveganja, ki ga prevzema za čas trajanja zavarovanja. Na podlagi zdravniškega pregleda nato določi zavarovalni premijo.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Za primer najhujšega se lahko zavarujete tudi s klasičnim življenjskim zavarovanjem za primer smrti. To je namenjeno kritju stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovanca, in ne nujno le za odplačevanje kredita. V primeru smrti se zavarovalnina izplača upravičencu, ki lahko znesek porabi za neodplačani kredit, preostanek pa po svoji presoji. 

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje?

Dobro je, da smo pripravljeni za nepredvidljive dogodke, kolikor se le da. Sklenitev življenjskega zavarovanja ob najemu kredita je odgovorna odločitev, ki v primeru najhujšega obvaruje tiste, ki so najbolj odvisni od nas. Pomeni določeno dodatno finančno varnost za nas same in naše bližnje. Zato je pomembno, da premislite, katera vrsta zavarovanja je najbolj primerna za vas, še posebej, ko najemate dolgoročni kredit. Sklenitev življenjskega zavarovanja je namreč edini način, da sebi in svoji družini zagotovimo finančno varnost tudi v primeru smrti. 

Viri: Zavarovalnica Triglav, Delavska hranilnica, Siol.net


Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!