Od česa je odvisna vaša kreditna sposobnost in kako jo izračunati?

kreditna sposobnost 2021

Najem kredita je v prvi vrsti sklenitev dogovora med kreditodajalcem (najpogosteje je to banka) in kreditojemalcem. Ker je banka tista, ki posoja denar, mora ob sklenitvi pogodbe oceniti vsa tveganja, povezana s sklenitvijo dogovora. Eden od načinov ocene tveganja je kreditna sposobnost kreditojemalca. Poglejmo, kako kreditno sposobnost banke izračunajo, zakaj je občasno pri nekaterih bankah višja in kako jo lahko s pomočjo Kredito kalkulatorja izračunamo tudi sami.


Kreditni pogoji

Za pridobitev kredita mora kreditodajalec izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje in pogoje, ki jih s svojo poslovno politiko določijo banke. Vsaka banka tako na podlagi interne politike poslovanja opredeljuje osnove za ugotavljanje in izračun kreditne sposobnosti potencialnih kreditojemalcev, zaradi česar lahko prihaja do manjših razlik v izračunu kreditne sposobnosti različnih bank. Pri izračunu kreditne sposobnosti poleg internih pravil banke upoštevajo minimalne standarde kreditiranja prebivalcev, ki jih je novembra 2019 uvedla Banka Slovenije.

Za izračun kreditne sposobnosti se upoštevajo različni dokumenti, ki dokazujejo redne dohodke kreditojemalca (najpogosteje se upošteva neto povprečna plača ali pokojnina zadnjih dvanajstih mesecev), kar je tudi osnova kreditne sposobnosti. Poleg dokazil o dohodku mora kreditojemalec banki sporočiti vrsto drugih informacij, na primer o mesečnih izdatkih in številu vzdrževanih družinskih članov, saj to pomembno vpliva na življenjske stroške posameznika in posledično sposobnost odplačevanja mesečnih anuitet.

Preden kreditojemalec vzame kredit bo banka v sistemu Sisbon prav tako preverila, ali je potencialni kreditojemalec v preteklosti že kdaj zamujal s plačili kredita in ali pogosto presega limite na osebnem računu. Ti podatki so shranjeni v registru Sisbon in so namenjeni izmenjavi informacij o zadolženosti, ki bankam pomagajo zmanjšati tveganja in predstavljajo osnovo izdelave ocene kreditne sposobnosti. Do lastnih podatkov v Sisbonu lahko dostopamo tudi sami na spletu s pomočjo digitalnega certifikata oziroma za izpis zaprosimo svojo banko.

Bistvo kreditne sposobnosti je torej, da se z njeno pomočjo preveri, ali ima posameznik dovolj visoke prihodke, da mu tudi po plačilu mesečne anuitete ostane dovolj denarja za preživetje. To pomeni, da je načeloma posameznik kreditno sposoben takrat, ko mu od rednih mesečnih dohodkov in pri plačilu vseh ostalih obstoječih mesečnih kreditnih obveznosti ostane znesek minimalne plače (okoli 730 evrov), ki ga kreditojemalec porabi za preživetje.

Informativni izračun kreditne sposobnosti s kalkulatorjem Kredito

Če o svoji kreditni sposobnosti niste prepričani, jo lahko preprosto izračunate s pomočjo Kredito kalkulatorja za kreditno sposobnost. V kalkulator najprej vnesete znesek povprečnih neto dohodkov zadnjih nekaj mesecev. Sledi vnos obstoječih mesečnih obveznosti, na primer kreditov ali lizingov, ter število vzdrževanih otrok. Kalkulator vas povpraša tudi ali otroke vzdržujete sami, kakšno vrsto delovnega razmerja imate in kdaj vam poteče pogodba o zaposlitvi. Poleg izračuna kreditne sposobnosti lahko zatem v nekaj korakih s pomočjo Kredito kalkulatorja primerjate informativne kreditne ponudbe različnih bank in se

Viri: Cekin.si, Verjemi vase (Sparkasse), SKB, ZPS, NLB


Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!