V katerih primerih je zamrznitev kredita mogoča in kako zaprositi za odlog plačila?

Zamrznitev kredita

Nepredvidljivi dogodki lahko močno spremenijo našo trenutno finančno situacijo. Zgodi se lahko tudi, da zaradi finančne stiske ne zmoremo več odplačevati kreditnih obveznosti in pomislimo na zamrznitev kredita. Začasne težave z odplačevanjem mesečnih anuitet lahko ublažimo z reprogramiranjem kredita ali odlogom plačila oziroma moratorijem. Poglejmo, kdaj je odlog plačila mogoč, in kako se lahko z banko o njem dogovorimo.

Če se znajdemo v težavah z odplačevanjem kredita, banke svetujejo, da jim to čim prej sporočimo. Težave z odplačevanjem namreč obravnavajo na individualni ravni z vsakim kreditojemalcem posebej. Rešitev za nezmožnost odplačevanja kredita obstaja več in le-te so običajno odvisne od razloga finančne stiske. Najpogosteje banke ponudijo podaljšanje odplačilne dobe in s tem nižji mesečni obrok. Če pa je nesposobnost odplačevanja kredita le začasna, nam lahko ponudijo odlog plačila oziroma moratorij. Zanj lahko zaprosimo tudi sami, če imamo zadostna dokazila za začasno nesposobnost odplačevanja kredita. 

Zavedati se moramo, da je tako v interesu banke kot kreditojemalcev, da se kredit odplača, zatorej še preden zamudimo plačilo, zaprosimo za primerno rešitev. S hitrim odzivom na težave z odplačevanjem se tudi izognemo nastankom nekaterih stroškov, na primer zamudnih obresti ali stroškov izterjave.

Kaj zamrznitev kredita pravzaprav pomeni?

1. Reprogramiranje kredita

Reprogramiranje kredita pomeni podaljšanje dobe odplačevanja kredita in s tem znižanje mesečne anuitete obstoječega kredita. V tem primeru se ustvari aneks k pogodbi, kjer se kreditojemalec in banka dogovorita za nov nižji mesečni obrok, ki je za kreditojemalca obvladljiv. Pri tem se upošteva nova kreditna sposobnost kreditojemalca in se podaljša doba odplačevanja kredita. 

Reprogramiranje kredita se priporoča za primere, ko kreditojemalec izgubi del dohodka, na primer zaradi znižanja plače ali invalidske upokojitve, ali ko se znižajo skupni prihodki gospodinjstva. Gre predvsem za primere, ko kreditojemalec še vedno razpolaga z določenim virom dohodka, a je le-ta manjši, kot je bil pred najemom kredita. Če so mesečne anuitete tudi po reprogramiranju še vedno previsoke, se lahko z banko pogovorimo o drugih rešitvah.

2. Moratorij

Odlog odplačevanja kredita oziroma moratorij pomeni, da se začasno zamrzne plačilo obveznosti. Ročnost kredita, ki je navedena v kreditni pogodbi, se v tem primeru ne podaljša. To pomeni, da se ob izteku moratorija mesečna obveznost poveča ali da se znesek neodplačanega dolga poravna v roku, ki je dogovorjen v kreditni pogodbi.

Moratorij je namenjen predvsem tistim kreditojemalcem, ki se jim začasno spremenijo finančne okoliščine, in zaradi njih ne morejo pravočasno poravnati svojih kreditnih obveznosti. V tem primeru se predvideva, da bo kreditojemalec po končani dobi moratorija ponovno zmožen odplačevati celotno anuiteto. 

Pogoj za pridobitev moratorija je, da so iz naslova kredita poravnane vse tekoče obveznosti. Izjemno pomembno je torej, da za moratorij zaprosimo še preden smo v tako globokih težavah, da zamudimo mesečno plačilo. Če pa vseeno pride do zamude mesečnega obroka, se lahko z banko najprej dogovorimo za reprogramiranje, ki mu sledi moratorij.

Ne zatiskajmo si oči

Vsem bankam in hranilnicam je skupna želja, da se kredit z razumnimi rešitvami odplača. Zato je najslabše, kar kot kreditojemalci ob nastopu težav z odplačevanjem lahko storimo, to, da ne storimo ničesar. Le v zelo redkem primeru, da nobena od ponujenih rešitev ni uspešna in je banka izčrpala vse ostale možne rešitve odplačevanja dolga, se lahko sproži postopek izvršbe na vašem premoženju, v končni fazi tudi na vaši nepremičnini.

Če ste v fazi izobraževanja in razmišljate, koliko kredita si lahko privoščite brez spremembe življenjskega sloga, kliknite tukaj.

Viri: Delo, NLB, ZBS
Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!

Potrebujete pomoč pri iskanju za vas naujstreznejšega kredita?

Tukaj smo, da vam pomagamo!